شماره حسابها

نام صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

نام بانک

محمود قوچانی

  0300537048000

0000-0000-0000-0000

بانک ملی

محمود قوچانی

0

 0000-0000-0000-000بانک ملت


لطفا جهت تایید پرداخت خود به یکی از روشهای زیر اقدام فرمایید:

 1. ارسال تیکت در بخش کاربران
 2. فکس فیش بانکی به شماره 66013181
 3. ایمیل شماره فیش به info@iraninic.com
 4. تماس با بخش فروش به شماره 66090686-66090292(021)   همراه : 09391002972
 5. از طریق فرم ثبت فیش بانکی در سایتهاستینګ Linux
Linux S - 1
 • 10 Mb Web Space
 • 1000 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
10
,000
Toman
Linux S - 2
 • 20 Mb Web Space
 • 2000 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
22
,000
Toman
Linux S - 3
 • 50 Mb Web Space
 • 4000 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
36
,000
Toman
Linux B - 1
 • 100 Mb Web Space
 • 5500 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
55
,000
Toman
Linux B - 2
 • 200 Mb Web Space
 • 7500 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
75
,000
Toman
Linux B - 3
 • 500 Mb Web Space
 • 9500 Mb Monthly BandWidth
 • Unlimited MySQL Database
 • Unlimited Sub Domain
 • Unlimited POP3 Account
90
,000
Toman